Urania. Czasopismo astronomiczne popularnonaukove. Krakow.

1955 rok XXVI  N 7
     XXVII N 12
1956 Annual scientific supplement to Urania N 1
1958   XXIX 
1959   XXX  N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1960   XXXI  N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1961   XXXII N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1962   XXXIII N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1963   XXXIV N 1,2,3,4,5,6,7-8,9,10,11,12
1964   XXXV  N 1,2,3,4,5,6,7-8,9,10,11,12
1965   XXXVI N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1966   XXXVII N ,2,3,4,5,6,7-8, ,10,11,12
1967   XXXVIIIN 1,2,3,4,5,6,7/8,9,10,11,12
1968   XXXIX N 1,2,3,4,5,6,7/8,9,10,11,12
1969   XL   N      6,7/8,9,10,11,12
1970   41   N 1,2,3,4, ,6,7,8,9,10,11,12
1971   42   N ,2,3,4,5,6,7-8.,9-10,11-12
1972      N 1,2-3,4,5,6,7-8,9,10,11,12 
1973      N 1,2,3,4,5,6,7-8,9,10,11,12
1974      N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1975      N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1976      N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1977      N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1978      N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1979      N 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
1980      N ,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
1981      N 1,           ,12
1982      N 1,2,3,4,5,6-7,8,9,10,11,12
1983      N      6,7
1984      N 1, ,3,4, ,7/8,9,10,11,12
1985      N 1,2,3,4,5,6,7-8,9,10,11,
1986      N     5,6,7-8,9,10,11,12
1987      N 1,2,3,4,5,6,7-8,9,10,11,12
1988      N 1,2,3,4,  ,7,8,9,10,11,12
1989      N 1,2,3,4,5,6,           
С 1998 г. объединилась с Postempy Astronomii:
1998      N 1,2,3,4,5,
1999      N 1,2,3,4,5,6 Numer spec.
2002      N  ,2, ,5,6,
2003 vol.LXXIV N  ,2, 4,6
2004 VOL.LXXV N 1, 2, 3, 4, 5,6
2005 vol. LXXVI N  , 2, 3, 4, 5,6
2006 vol. LXXVII N 1,2,spec.iss.,3, 4,5,6 
2007 vol. LXXVIII N 1,2 ,3, 4, 5, 6
2008 vol. LXXIX N 2, 3, 4, 5, 6
2009 vol. LXXX	N 1, 2, 3, 4, 5,6 
2010 vol. LXXXI N 1, 2, 3, 4, 5, 6
2011 vol. LXXXII N , 2, 3, , 5,6
2012 vol. LXXXIII No 1,2,3,4,5,6
2013 vol. LXXXIV N 1,2, ,4