ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
на своєму засіданні 16 лютого 2011 року присудила премію імені С.Я. Брауде

Вакуліку Віктору Григоровичу
старшому науковому співробітнику Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна;

Мінакову Анатолію Олексійовичу
доктору фізико-математичних наук, завідувачу відділу Радіоастрономічного інституту НАН України;

Тирнову Олегу Федоровичу
кандидату фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

за цикл робіт "Статистичний аналіз поширення електромагнітних хвиль у випадково-неоднорідних середовищах".


В.Г. Вакулік

А.О. Мінаков

О.Ф. Тирнов

Премія імені Брауде Семена Яковича заснована постановою Президії НАН України від 11.07.2007 №206 за видатні роботи в галузі радіофізики і радіоастрономії.

Копія диплома Президії Національної Академії наук України (велике розділення):