Склад Вченої ради НДІ астрономії


План роботи

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 1. Кайдаш Вадим Григорович, директор НДІ астрономії, к.ф.-м.н., с.н.с., голова вченої ради
 2. Псарьов Володимир Олександрович, заст. директора НДІ астрономії з наукової роботи, к.ф.-м.н., с.н.с., заступник голови вченої ради
 3. Ахметов Володимир Сабірджанович, провідний науковий співробітник, к.ф.-м.н., учений секретар вченої ради
 4. Бельська Ірина Миколаївна, провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., с.н.с.
 5. Воробйова Наталія Олексіївна, провідний інженер, представник профспілки
 6. Голубаєв Олександр Володимирович, начальник Чугуївської спостережної станції НДІ астрономії
 7. Градиська Лариса Вікторівна, асистент каф. астрономії і космічної інформатики, аспірант НДІ астрономії,
 8. Желєзняк Олександр Петрович, провідний науковий співробітник, к. ф.-м. н., с.н.с.
 9. Корохін Віктор Валентинович, провідний науковий співробітник, к.ф.-м.н., с.н.с.
 10. Круглий Юрій Миколайович, провідний науковий співробітник, к. ф.-м.н., с.н.с.
 11. Лупішко Дмитро Федорович, провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., професор
 12. Опанасенко Микола Вікторович, старший науковий співробітник, к.ф.-м.н., с.н.с.
 13. Слюсарев Іван Григорович, старший викладач каф. астрономії і космічної інформатики, к.ф.-м.н.
 14. Станкевич Дмитро Геннадійович, доцент каф. астрономії і космічної інформатики, к.ф.-м.н., с.н.с.
 15. Федоров Петро Миколайович, провідний науковий співробітник, д.ф.-м.н., с.н.с.
 16. Шевченко Василь Григорович, професор каф. астрономії і космічної інформатики, д.ф.-м.н., с.н.с.
 17. Шкуратов Юрій Григорович, провідний науковий співробітник, член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., професор

Засідання Вченої ради НДІ астрономії в 2019 році

  N 11 від 2019-12-19
 1. Звіти керівників НДР про наукову діяльність в 2019 р. - Ахметов В.С., Бельська І.М., Железняк О.П., Кайдаш В.Г., Шевченко В.Г., Псарьов В.О., Федоров П.М., Шкуратов Ю.Г.
 2. Про підсумки роботи Вченої ради за 2019 р. та затвердження плану роботи на 2020 р. - Ахметов В.С.
 3. Підсумки роботи Астрономічного семінару за 2019 р. - Корохін В.В.
 4. Різне - Кайдаш В.Г.
  N 10 від 2019-12-05
 1. Звіт директора НДІ про наукову та організаційну роботу. - Кайдаш В.Г.
 2. Підсумки господарчої діяльності НДІ астрономії та Чугуївської спостережної станції - Воробйова Н.О., Голубаєв О.В.
 3. Рекомендація наукового співробітника дослідницької лабораторії Армії США Гордена Вайдина на почесне звання «Почесний доктор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна». - Кайдаш В.Г.
 4. Різне - Кайдаш В.Г.
  N 9 від 2019-10-31
 1. Про інформаційне (LAN, інтернет, Web) забезпечення наукових досліджень - В.В. Корохін, А.М. Довгопол
 2. Концепція оновленого Музею астрономії - В.Г.Кайдаш
 3. Різне - В.Г. Кайдаш, В.Г. Шевченко
  N 8 від 2019-10-03
 1. Презентація НДІ астрономії - Ахметов В.С., Бельська І.М., Железняк О.П., Кайдаш В.Г.
 2. Інформація про набір студентів на астрономічне відділення - Станкевич Д.Г., Шевченко В.Г.
 3. Затвердження звітів студентів 2 курсу магістратури про виконання виробничої та науково-навчальної практики - Величко А.Б.
 4. Вибори кандидатів у члени Вченої ради Фізичного факультету - Шевченко В.Г.
 5. Різне - Кайдаш В.Г.
  N 7 від 2019-06-27
 1. Підсумки навчального року. Звіт про роботу ДЕК - В.Г. Шевченко, Д.Г. Станкевич
 2. Про організацію учбово-виробничих практик студентів кафедри астрономії - Керівники практик
 3. Затвердження звіту роботи кафедри та звітів викладачів за 2018/2019 н.р. - В.Г. Шевченко та викладачі кафедри
 4. Різне - Кайдаш В.Г.
  N 6 від 2019-06-13
 1. Звіт директора НДІ астрономії - В. Г. Кайдаш
 2. Вибори директора НДІ астрономії - Відповідальний Заступник директора В.О. Псарьов
 3. Різне - Кайдаш В.Г.
  N 5 від 2019-05-30
 1. Про підготовку кадрів вищої кваліфікації - О.А. Голубов, В. Г. Кайдаш, В.В. Корохін, Ю.М. Круглий, В.О. Псарьов, Д.Г. Станкевич, М.В. Опанасенко
 2. Звіти аспірантів - Г.Б. Величко, О. I. Міхальченко
 3. Різне - Кайдаш В.Г.
  N 4 від 2019-04-25
 1. Стан і перспективи лабораторії астрометрії та зоряної астрономії - П. М. Федоров
 2. Різне - Кайдаш В.Г.
  N 3 від 2019-03-28
 1. До 125-річчя з дня народження М.П. Барабашова - Д.Ф. Лупішко, Л.Г. Опанасенко
 2. Різне - Кайдаш В.Г.
  N 2 від 2019-02-28
 1. Сучасний стан інструментальної бази і перспективи спостережень на телескопах НДІ астрономії - Ю.М. Круглий, О.П. Желєзняк, О.В. Голубаєв
 2. Різне - Кайдаш В.Г.
  N 1 від 2019-01-24
 1. Історія ХАО. Знахідки та відкриття 2018р. - Л. Г. Опанасенко, В.Г. Кайдаш
 2. Різне - Кайдаш В.Г.