Пам’яті Володимира Анатолійовича Захожая
(27.09.1952 – 06.10.2019)


Володимир Анатолійович народився у Краснограді Харківської області в сім'ї службовців, навчався у міській середній школі №2. У 1974 р. закінчив фізичний факультет Харківського державного університету імені О. М. Горького за спеціальністю «Астрономія». З 1973 р. працював в університеті на посадах лаборанта, наукового співробітника, директора Астрономічної обсерваторії (1993-2001 рр.), директора Науково-дослідного інституту астрономії (2002-2004 рр.). У 1980-1991 рр. – вчений секретар Робочої групи «Проблема пошуку позасонячних планет» при Науковій раді з комплексної проблеми «Радіоастрономія» АН СРСР та Всесоюзної робочої групи «Близькі подвійні и кратні зорі». У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Статистичні властивості найближчих зір», у 2007 р. – закінчив докторантуру і захистив докторську дисертацію «Статистичні закономірності в зоряних системах». З 2008 р. працював професором кафедри астрономії.

Обраний членом Міжнародного Астрономічного Союзу та Європейського Астрономічного Товариства, президент Асоціації «Планетарії України», багато років працював вченим секретарем Ради по проблемі «Астрономія» відділення Фізики і астрономії НАН України, був членом спеціалізованих вчених рад Д 64.051.02 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна та К 26.062.13 Національного авіаційного університету, членом редколегії журналу «Вісник астрономічної школи».

Серед напрямів наукової діяльності В.А. Захожая – фізика зір, субзір і екзопланет; зоряна астрономія, статистична космогонія, космомікрофізика, історія астрономії. В.А. Захожай був співавтором низки робіт, у яких вдалося передбачити субзорі – новий клас космічних тіл (зараз вони відкриті), вивів аналітичну формулу для ймовірної наявності планет у зір. Запропонував новий метод пошуку субзір і екзопланет і метод визначення відстані до зір, де як геометричну базу запропонував досліджувати річний шлях Сонця при його русі навколо центру Галактики. Запропонував і розробив основи статистичної космогонії – нового астрономічного підрозділу, де для дослідження еволюції зоряних систем використовується теорія ймовірностей та математичної статистики та елементи теорії графів – підрозділу дискретної математики. Створив свій власний каталог найближчих до Сонця зір, який увійшов до світового центру астрономічних даних у Страсбурзі.

Володимир Анатолійович викладав курси «Загальна астрофізика», «Зоряна астрономія», «Еволюція зір і субзір», «Вступ до астрофізики і космогонії», «Сучасні проблеми астрофізики». Як викладач, він намагався зміцнити студентський інтерес до майбутньої професії авторськими лекціями про будову Всесвіту, його еволюцію. За високий професіоналізм у викладацькій діяльності та підготовку майбутніх астрономів нагороджений медаллю «Відмінник освіти».

В.А. Захожай багато уваги приділяв розвитку системи викладання та поширення астрономічних знань на посаді Віце-президента Української астрономічної асоціації та як Президент Асоціації "Планетарії України", створеної для сприяння розвитку планетаріїв України, а також розповсюдженню та популяризації науки як в Україні так і за її межами. Він багато років працював у складі оргкомітетів наукових та освітніх конференцій та членом журі Всеукраїнських олімпіад з астрономії.

Астрономи Харківського університету — учасники конференції молодих вчених і аспірантів (Київ, 1977 р.). Зліва направо: Ю.Г. Шкуратов., В.А. Захожай, С.Г. Кузьменков, В.І. Мамницький, Н.П. Станкевич (Стаднікова), В.П. Тишковець, В.Г Чорний, Д.І. Шестопалов. Сидить — Т.П. Бушуєва

На науковому семінарі обсерваторії Харківського університету (1980-ті).
Зліва направо: Т.П. Бушуєва (2), М.М. Євсюков (3), В.А. Захожай (4), С.Г. Кузьменков (5)

На науковому семінарі обсерваторії Харківського університету (початок 1980-х). Зліва направо: В.В. Конічек, Л. Цимбалюк, С.Г. Кузьменков , І.М. Бєльська, В.А. Захожай, В.С. Цвєткова


В.А. Захожай (зліва) та В.Г. Чорний, початок 1980-х

В.А. Захожай з Т.П. Бушуєвою, 1980-ті

В.А. Захожай біля телескопа Цейса, 1980-ті

У Харківській обсерваторії (1980-ті), зліва направо:
Д.Ф. Лупішко, В.А. Захожай, М.С. Оліфер, І.П. Бєлянкін, І.Є. Синельников

У Харківській обсерваторії (1980-ті), зліва направо:
І.П. Бєлянкін,, В.А. Захожай, В.С. Цвєткова, В.Г. Вакулік, Т.О. Лупішко

На спостережній станції обсерваторії, зліва направо: невідомий, В.М. Дудінов, І.П. Бєлянкін, В.Д. Бахтин, В.А. Захожай, В.Г. Вакулік, О.П. Железняк,
С.Г. Кузьменков, І.Є. Синельников

Відкриття меморіальної дошки підпільниці О.К. Убийвовк на вулиці її імені, 1980 р.

В.А. Захожай (зліва) з Ю.В. Олександровим

В.А. Захожай зі студентами, 1990-ті

Святкування 100-річчя з дня народження М.П. Барабашова, 1994 р.

             Директор Астрономічної обсерваторії ХНУ В.А. ЗахожайСпівробітники кафедри астрономії (2003 г.). Зліва направо стоять: П.П. Павленко, М.Ф. Ходячих, Д.Г. Станкевич, А.М. Грецький.
Сидять зліва направо: М.М. Євсюков,В.І. Лацько, Ю.В. Александров, В.А. Захожай

Відкриття меморіальної дошки на будинку, де жив М.П. Барабашов (1994 г.).
виступає директор обсерваторії В.А. Захожай

В.А. Захожай зі студентами-астрономами 1 курсу, 2002 р.

В.А. Захожай зі співробітниками відділу астрометрії (2007). Зліва направо: А.О. Мизніков,
В.С. Ахметов, В.А. Захожай, Л.Г. Опанасенко, П.М. Федоров, М.С. Оліфер, В.С. Філоненко

Співробітники кафедри астрономії (2007 г.). Зліва направо стоять: П.М. Федоров, В.А. Захожай, В.Г. Шевченко, Д.Г. Станкевич.
Сидять зліва направо:А.М. Грецький, М.М. Євсюков, В.І. Лацько, Ю.В. Александров, Ю.Г. Шкуратов

В.А. Захожай з першим космонавтом України Л.К. Каденюком, травень 2008 р.

Кафедра астрономії у 2015р., зліва направо : І.Г. Слюсарев, В.І. Лацько, В.Г. Кайдаш, Н.О. Ларіна, Д.Г. Станкевич, Л.В. Градиська, В.С. Ахметов, В.Г. Шевченко, Ю.Г. Шкуратов, В.А. Захожай, О.Ю. Баннікова, П.М. Федоров, І.М. Бєльська